Om oss

SeniorNet Österlen är en ideell dataklubb ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden, som idag har drygt 9 000 medlemmar fördelade 45 klubbar på olika orter i Sverige.

Klubben bedriver studiecirklar i grundläggande datakunskap i syfte är att seniorer (55+) tillsammans med andra datorintresserade, till en ringa kostnad, kan stimulera varandra och under lättsamma former utveckla sina färdigheter i datorhantering. Sociala kontakter får man som bonus.

Medlemsavgiften är 250 kr per år. Av dessa medel återgår 150 kr till klubben. Medlemsavgiften administreras av SeniorNet Sweden som skickar ut avierna.

Kontakta oss!

Uppdaterat i november 2018